Ценности

Използваме понятието „ценности” за нещо, което би могло да се опише още по-точно като набор от ръководни принципи. В този смисъл те играят важната роля на компас, когато попадаме в конфликти и се налага да взимаме решения.

Грижите за децата и животът ни заедно често се осланя на случайно придобито знание, което не е поставено в контекста на нашите споделени ценности. Ако нямаме ръководни принципи в семейството, ще живеем от конфликт до конфликт и животът ни би бил наистина напрегнат. Ако нямате компас, който да Ви навигира, рискувате да се озовете на нежелано място.

Йеспер Юл е извел четири „фундаментални ценности”, както самият той ги нарича:

  • равно достойнство
  • автентичност
  • интегритет
  • лична отговорност

Според него тези ценности представляват ръководни принципи за взаимодействията между възрастни, както и между възрастни и деца.