В училище

Дейността на ФемилиЛаб България стартира от 35 СУ „Добри Войников” в гр. София, където Калин Гайтанджиев е училищен психолог, а Борис Колев е завършил същото училище.

Провеждаме регулярни месечни срещи по темите на вдъхновяващите ни семинари и ценностите на Йеспер Юл, в които участват родители на ученици в училището и учители. Усилията ни са насочени към създаване на истинска училищна общност, включваща учителите, родителите и учениците, която да се отличава с качество на взаимоотношенията и автентичност и да зачита равното достойнство и интегритета на участващите в нея. Срещите са ни с родители и учители, защото вярваме, че отговорността за качеството на взаимоотношенията с учениците е на възрастните.

Но голямата ни мечта е да дадем своя принос към създаването на нова култура на образование, характеризираща се с преминаване от досегашния модел на подчинение на учениците на правилата и авторитетите към осигуряване на благоприятна училищна среда, съдействаща за изграждането на вътрешно мотивирани и отговорни личности.