Йеспер Юл

Йеспер Юл (роден 1948 г.) е фамилен терапевт, съпруг, баща и дядо.

Йеспер ЮлЙеспер Юл е автор на множество книги и е популярен международен публичен говорител. Основател на Familylab International – организация, чиято мисия е да вдъхновява родителите да откриват нови и по-здравословни начини за създаване на успешни семейства, а професионалистите – да изграждат по-дълбоки и качествени взаимоотношения с децата и юношите под тяхна грижа.

Йеспер Юл работи дълги години, в различна среда и контекст, с деца и юноши с поведенчески затруднения, с педагогически персонал в училища и детски градини, а също и с групи, съставени от самотни майки и родителски групи.

Той е директор на Института Кемплер към Скандинавския център за семейството от 1979 до 2004 г. В допълнение към това, Йеспер Юл се ангажира на доброволни начала в работа с деца, младежи и семейства в бежанските лагери по време на войната в бивша Югославия, където предоставя консултиране и следдипломно обучение на местни професионалисти.

В момента Йеспер Юл посвещава време и енергия в полза на постоянното разрастване на своята организация Family-Lab International, която вече има и свое представителство в България. Написал е множество книги за родители и професионалисти в работата с деца и юноши, сред които най-популярна е и издадената на български език „Твоето компетентно дете”, преведена на 20 езика и реализирала към момента продажби на повече от половин милион копия.

През 2012 г. Йеспер Юл е диагностициран с тежко неврологично заболяване, което го ограничава физически и води до отслабване на гласа му. Поради тази причина ръководството на организацията му FamilyLab International се поема от базираната в Швейцария Familylab Association.

Website: www.jesperjuul.com/