Проект: уъркшопи за училища и детски градини в България на тема „Компетентност във взаимоотношенията“

В периода 2019-2022 г. ФемилиЛаб България, с подкрепата на международната асоциация FamilyLab Association, основана от Йеспер Юл, организира в България 10 (десет) уъркшопа, базирани на книгата на Йеспер Юл и Хеле Йенсен “Relational Competence: Towards a New Culture of Education”. Поради епидемията от Ковид-19 и недостъпността на българските училища и детски градини по време на локдауните, проектът отне повече време от първоначално планираното. Уъркшопите бяха водени от сертифицираните водещи на международната асоциация ФемилиЛаб Калин Гайтанджиев – фамилен терапевт и дългогодишен училищен психолог и Борис Колев – председател на УС на фондация Бащинство – официален представител за организиране на семинарите на FamilyLab Association в България. Уъркшопите бяха посетени от учители и родители на деца от училища и детски градини, основно в гр. София, като един уъркшоп бе проведен в ОУ „Васил Левски“ в гр. Пловдив. Броят на участниците варираше от 10 до 40. 18 СУ „Уилям Гладстон“, 35 СЕУ „Добри Войников“ и частно училище Maple Bear бяха останалите училища, включени в проекта. Детска градина „Веселина“, ДГ 199 „Сарагоса“, Частна детска градина “Sunny Angels” (два уъркшопа през 2019 и 2022 г.) и ДГ 107 „Бон-бон“ бяха съответно избраните детски градини. Един уъркшоп бе проведен в Народно Читалище „Васил Левски 1928“, който събра заедно родители и учители от столичния квартал „Сухата река“.

Уъркшопите адресираха въпроси като: Как учителите и родителите могат да подпомагат децата по пътя им към личния интегритет, себеуважение и личната отговорност; как те биха могли да постигнат тези цели в конкретната и специфична училищна среда чрез взаимодействие помежду си и с децата и създаване на училищна общност; как възрастните биха могли да създават качествени взаимоотношения с децата чрез качествен диалог и чрез използването на личен език, като същевременно остават автентични във взаимоотношението.

Проектът допринесе за по-голяма осведоменост на родителите и учителите в България за зараждането на нова култура на образование, на която се възлагат големи надежди да замени доминиращата и в България досега култура на подчинение в училищата и детските градини. Той подпомогна и процеса на разпространение на ценностите и идеите на Йеспер Юл за училищното образование и семейното възпитание и предизвика допълнителен интерес към книгите на Йеспер Юл, предлагани на българския пазар.