За родители

Предлагаме вдъхновяващи семинари за родители, базирани на ценностите на Йеспер Юл и включващи теми като:

  • От семейна двойка до семейство
  • Родителско лидерство
  • Да бъдеш мъж и баща
  • За пръв път на училище
  • Изкуството да казваме НЕ! с чиста съвест
  • Второто семейство
  • Семейство с тийнейджър – принципи и ценности
  • Семейството тип: Моето и твоето бият нашето