FamilyLab.bg

ФемилиЛаб България е част от FamilyLab International – международна организация, посветила се на разпространението на знание и вдъхновение за родители, които желаят да обогатят семейния си живот.

Йеспер Юл

FamilyLab International е създадена от световнопризнатия датски семеен психотерапевт и автор на редица бестселъри в областта на фамилната и детска психология Йеспер Юл. Поради заболяване на Йеспер Юл, през 2012 г. ръководството на организацията е поето от базираната в Швейцария Асоциация ФемилиЛаб.

Ние вярваме, че съществуват по-добри начини да отглеждаме и образоваме децата си от използването на авторитарна сила или демократични „трикове“. В последно време фокусът се задържа върху поведението на децата. ФемилиЛаб предлага нова перспектива, като се фокусира върху качеството на взаимоотношенията между възрастни, родители, съпрузи, деца, учители и ученици. За нас тези взаимоотношения следва да се основават на четири ключови ценности, дефинирани от Йеспер Юл, описани в многобройните му книги и демонстрирани в дългогодишната му работа като международен лектор и консултант.

  • Равно достойнство
  • Автентичност
  • Интегритет
  • Лична отговорност (отговорност към себе си)

Днешните родители са изправени пред нелекия избор – да се придържат към опростени модели или методи, насочени към контролиране на поведението на децата, или да открият своя уникален личен модел на родителство, като се свържат дълбоко със себе си и го извлекат от самата своя същност, ценности и лични граници.

И не… НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ В УЧИЛИЩАТА ЗА РОДИТЕЛИ! Считаме за невъзможно да се получи квалификация „баща” или „майка”чрез четене на книги или гледане на телевизионни предавания. Истински родител се става само чрез ежедневните взаимодействия в семейството и това е процес, който продължава цял живот. ФемилиЛаб България предлага на родителите в България вдъхновение и консултиране по време на този процес, основани на ценностите и книгите на Йеспер Юл.

Психологът и семеен консултант Калин Гайтанджиев и Борис Колев са първите българи, обучени за водещи на вдъхновяващи семинари от международната организация на Йеспер Юл FamilyLab International.