Бащите вчера и днес

На 14.04.2018 г. от 10 часа в сградата на 35 СУ Добри Войников в град София ще се проведе поредната от традиционните вече срещи, в които презентираме теми от вдъхновяващите семинари на Йеспер Юл.

Tези уъркшопи са част от дългосрочната визия на екипа на училището да съчетае основната му образователна цел – усвояването на знания от учениците и осигуряването на добрата им езикова подготовка, със създаването на позитивен климат на сътрудничество между отделните компоненти на училищната общност – ученици, учители и родители. Вярваме, че изграждането на такава общност между равнопоставени партньори е от ключово значение за успеха на Вашите деца, защото би осигурило подходяща среда за тяхното личностно и емоционално израстване наравно с интелектуалното.

За да продължим вече поставените основи за изграждане на този тип взаимоотношения каним всички родители (майки и бащи) на  уъркшоп по една изключително важна и чувствителна тема:

Бащите вчера и днес

По време на съвместната ни работа ще се опитаме да открием отговори на въпросите:

  • Защо бащата е важен?  Каква е специфичната му мисия при момичетата и момчетата, в първите години след раждането и през юношеството?
  • Какво се случи с бащите в България след чорбаджи Марко от Под игото на Иван Вазов?
  • Как да компенсираме липсата на баща в семейството?
  • Как да станем добри бащи, ако не сме имали позитивен пример за бащинство в собственото си детство?

Водещи: Калин Гайтанджиев, семеен консултант и училищен психолог в 35 СУ и Борис Колев

  • Дата : 14.04.2018г.
  • Начало: 10.00 .ч.  Край- 12.30ч.

Място : 35 СУ „Добри Войников”. Информация за конкретната стая, или зала ще получите на входа на училището при идването ви на 14.04. 2018 г. в посочения час.

Моля заявете присъствието си на:

Последният посочен линк е към покана за уъркшопа във фейсбук.  Там ще се публикува информация относно водещите, темите, както и  ще има възможност за предварителна дискусия.